پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

هرات : یک تن قومندان بهمراه ۲۰ تن از افرادش در فارسی به مجاهدین تسلیم گردید

هرات :  یک تن قومندان بهمراه ۲۰ تن از افرادش در فارسی به مجاهدین تسلیم گردید

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی فارسی، یک تن قومندان اربکی ( عین الدین ) بهمراه ۲۰ تن از افرادش پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

افراد مذکور با خود ۱۷ میل کلاشنکوف، ۳ میل سلاح چهلتیر و مقدار زیادی مهمات به مجاهدین سپرده و تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت برای استقلال و حاکمیت نظام اسلامی از هیچ قربانی دریغ نخواهند کرد .

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده و این عمل شجاعانۀ شان را ستوده اند.

۲۰۱۹/۶/۱۱

Related posts