یکشنبه ، 25 آگوست ، 2019

هرات : نیروهای دشمن از ۲ پوستۀ شان در کوهسان پا بفرار گذاشتند

هرات : نیروهای دشمن از ۲ پوستۀ شان در کوهسان پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که شب گذشته نیروهای دشمن از پوسته های چهارخاکه و جغتو در مربوطات ولسوالی کوهسان، از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

قابل ذکرست که دو روز قبل مجاهدین بر پوستۀ چهارخاکه حمله کرده بودند که در اثر آن دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شده و ۲ تن دیگر زخمی شده بودند.

۲۰۱۹/۶/۱۲

Related posts