چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

هدف از کمپاین برای داعش ؟!

هدف از کمپاین برای داعش ؟!

قومندان فرماندهی مرکزی امریکا جنرال فرانک مکنزی گفته است که داعش خطر جدی برای امریکا است. او به ویژه با اشاره به افغانستان گفته است که : داعشی های فعال در افغانستان می خواهند بر امریکا حمله بکنند. سپس می افزاید : امریکا این مشکل را درک کرده و تا زمانی که فشار ما بر داعش باشد آن ها توان حمله را نخواهند داشت.

چند روز پیش نیز مقامات بلند رتبه امریکا و رژیم کابل اظهارات مشابهی در مورد داعشی های افغانستان داشتند. سوال اینست که هدف امریکایی ها از چنین اظهارات چیست ؟ آیا داعش در واقعیت اینقدر نیرو دارد که امریکا را از افغانستان هدف قرار بدهد. اگر داعش در افغانستان این قدر قوی باشد که در داخل امریکا حملات انجام داده می تواند و امریکا این هدف و قوت داعش را درک کرده باشد پس چرا امریکا در افغانستان بر ضد داعش عملیات انجام نمی دهد ؟

چهره های مشهور رژیم کابل بارها گفته اند که امریکا با افراد مسلح داعش در افغانستان پول و سلاح کمک می کند. بعضی ها حتی از این هم پرده برداشته اند که داعشی ها توسط هلیکوپترها به یکجا و دیگر جا انتقال داده می شوند و در اثنای جنگ با طالبان داعش را همکاری می کند.

در موارد زیادی چنین شده است که مجاهدین امارت اسلامی فتنه گران داعش را محاصره کرده اند، اما اشغالگران و رژیم کابل برای نجات آن ها عملیات انجام داده اند و بر مجاهدین بمباران کرده اند. همچنان اشغالگران و اداره کابل تجهیز و تمویل داعش را به عهده گرفته اند و در ساحات مشرقی و شمال کشور به آن ها پول و اسلحه کمک کرده اند.

یک نمونه این واقعیت را سال گذشته افغان ها و جهانیان تماشا کردند که هرگاه مجاهدین امارت اسلامی در درزاب ولایت جوزجان بر ضد داعش عملیات را آغاز کردند، اشغالگران و رژیم کابل سنگرهای مجاهدین را به گونه پیهم بمباران می کردند و هرگاه مجاهدین علی رغم حملات پیهم اشغالگران و رژیم کابل توانستند داعش را شکست بدهند، اشغالگران و رژیم کابل ۲۵۰ تن داعشی ها به شمول قومندان های شان را توسط هلیکوپترها نجات دادند و آن ها را در کابل و بلخ بحیث مهمانان معزز استقبال گرم کردند.

حمایت امریکا و رژیم کابل از داعش در افغانستان کدام دعوای محض و کار مخفی نیست. کشورهای منطقه نیز این را درک کرده اند که امریکا در افغانستان از داعش حمایت می کند، کمک های لوژیستیکی و محاربوی می کند و یا وقتا فوقتا برای شهرت و بزرگ نمایی داعش تبلیغات می کند.

صرف نظر ازینکه هدف از کمک های نظامی و کمپاین تبلیغاتی اشغالگران و رژیم کابل با داعش، تضعیف امارت اسلامی است یا تهدید رقبای امریکا در منطقه و یا اهداف دیگر، اما این واقعیت روشن است که داعش یک پروژه استعمار است و عامل عمدهء بقای جنگ ها، اختلافات و استعمار در جهان اسلامی است.

امارت اسلامی به مردم مظلوم خود اطمینان می دهد که مبارزه خود در برابر اشغالگران، رژیم مزدور و داعش دوام می دهد و به هیچ جهت خارجی و داخلی اجازه نمی دهد که با سرنوشت مردم افغانستان بازی بکند و مقدسات، ارزش ها و منافع ملی ما را تهدید بکند.

Related posts