پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

پکتیکا: مقر ولسوالی زیروک مورد حمله قرارگرفت

پکتیکا: مقر ولسوالی زیروک مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر مقر  ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله عصر دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts