پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

کنر: یک پوسته اربکی ها در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

کنر: یک پوسته اربکی ها در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بریک پوسته اربکی ها درمنطقه سرکانو  ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts