چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

هلمند : نیروهای دشمن دو فرد ملکی را زخمی کردند

هلمند : نیروهای دشمن دو فرد ملکی را زخمی کردند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که نیروهای دشمن در منطقۀ حیدرآباد میان ولسوالی گریشک و سنگین، خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند که در اثر آن دو فرد ملکی زخمی شده اند.

۲۰۱۹/۶/۱۶

Related posts