چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

بلخ: یک قومندان اربکی ها با محافظ اش در بلخ خاص کشته وسلاح آنان بدست امد

بلخ: یک قومندان اربکی ها با محافظ اش در بلخ خاص کشته وسلاح آنان بدست امد

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر قومندان اربکی ها شیرمحمد  درنزدیک قومندانی امنیه ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند

حمله ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره جابجا کشته شد ومحافظ اش زخمی گردید وپیکا آن بدست آمد.

Related posts