چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

پروان: بیس دشمن در شینواری مورد حمله قرارگرفت

پروان: بیس دشمن در شینواری مورد حمله قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر بیس دشمن درمنطقه دزد دره  دهن استامه ولسوالی شینواری ولایت پروان حمله کردند.

حمله شام پری شب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دراثر تاریکی شب دقیقا به دست نه امده است.

۲۰۱۹/۶/۱۶

Related posts