چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

غزنی ک دراثر آتش توپخانه دشمن در ده یک، یک تن ملکی شهید وشمار زیاد منازل مردم تخریب گردید

غزنی ک دراثر آتش توپخانه دشمن در ده یک، یک تن ملکی شهید وشمار زیاد منازل مردم تخریب گردید

براساس خبر، عساکر اداره مزدور  قریه تاسنگ ولسوالی ده یک ولایت غزنی را تحت آتش توپخانه  قرار دادند.

این رویداد ساعت ۹ وسی دقیقه پری بوسیله توپ های سنگین دیسی انجام یافت که دراثران یک تن ملکی بی دفاع ملکی شهید گردید وشمار زیاد منازل مردم عامه تخریب گردید.

۲۰۱۹/۶/۱۶

Related posts