سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

شماره ۱۲۹ مجله مورچل از چاپ برآمد

شماره ۱۲۹ مجله مورچل از چاپ برآمد

مجلهء ماهوار «مورچل» به امتیاز کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی به چاپ می رسد و با توجه به اوضاع افغانستان، مقالات و تبصره های نویسندگان و تحلیلگران ورزیده را به هموطنان گرامی می رساند.

این مجله با نشر مصاحبه ها، مطالب و مقالات سیاسی، علمی و ادبی اهداف اشغالگران و رژیم مزدور را روشن می سازد، از جنایات آن ها پرده بر می دارد و نیز فعالیت ها، قضایا و حوادث جهادی کشور را انعکاس می دهد.

امیدواریم با مطالعهء شمارهء تازهء «مورچل» عطش مطالعهء تان بشکند و توسط این سنگر فرهنگی جهاد و مقاومت از اهداف اشغالگران با خبر باشید.

فایل پی دی ایف مجلهء مورچل را با کلیک نمودن اینجا داونلود کنید .

Related posts