چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

نمائش فضائح تحت نام پارلمان

نمائش فضائح تحت نام پارلمان

تبصره هفته:

معمولا هر حکومت و دولت ممثل و نماینده ملت خود دانسته می شود. دولت مسئولیت سنگین حفاظت از منافع، حیثیت و وقار ملت و کشور خود را بدوش دارد. امور و پروگرام هایی که از روی قانون مسئولیت اجراء و تنفیذ آن به دولت راجع می شود، باید به چنین شکلی از عهده اش برآید که هم در سطح داخلی حقوق حقۀ مردم بجا آورده شده و تامین عدالت شود و هم در سطح جهانی سبب سربلندی و نیکنامی کشور و ملت گردد. مقاماتی که ادعای رهبری یک ملت و کشور را دارند ولی استعداد رهبری و نمایندگی ملت در آنها موجود نباشد، در سطح ملی و بین المللی نمی توانند مسئولیت خود را انجام دهند و علاوه برناکامی سبب فضیحت به کشور و ملت می گردند. این چنین رژیمی در هیچ قانونی این حق را ندارد که به حاکمیت غاصبانه و ناروای خود ادامه دهد.

اداره فاسد نصب شده از سوی اشغالگران خارجی در افغانستان یک مثال زندۀ یک رژیم خنثی، ناکام و فضیحت بار است که تاکنون ریکاردهای جهانی در فساد، غصب، اختلاس، جرائم جنگی و دیگر کارهای نامشروع در سطح جهانی داشته و دارد.

اگر یک بخش این رژیم مزدور (قوه مقننه یا پارلمان) را بحیث نمونه عادلانه نظر بیندازیم، می بینیم که نخست انتخابات سه سال تاخیر داشت و وکیلان پیشین بدون پشتوانۀ قانونی به کار خود ادامه دادند، پس از آن پروسۀ انتخابات شروع گردید، بعد از چندین ماه کمپاین های جنجالی، عدم شرکت سرتاسری ملت در روز انتخابات، انجام انتخابات نمایشی، هزاران شکایت تقلب. اما با این همه باز هم فضیحت انتخابات به پایان نرسید، بلکه پروسۀ شمارش آراء و جنجالهای مرتبط با آن هفت ماه تمام را در بر گرفت. پس از هفت ماه که نتایج انتخابات اعلان گردید. متعاقب آن جنجال ریاست پارلمان شروع گردید که اینست پس از چندین هفته هنوز هم ادامه دارد.

کدام شکلی که اکنون جنجال بر سر ریاست پارلمان رژیم مزدور به خود گرفته است و به کدام وضعیت و کیفیتی که در رسانه ها انعکاس می یابد، بدون شک یک فضیحت و رسوایی اسفناک است. این رسوایی آن ادعای ما را به اثبات می رساند که حاکمان ارگ تحت سایۀ اشغالگران، نه حاکمان واقعی و نمایندگان این ملت با وقار هستند و نه هم ظرفیت معنوی و اخلاقی دارند که نمایندگی این کشور پرافتخار و ملت شریف را بتوانند.
امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر به ملت خود اعلام میدارد که تنها راه خلاصی  از بدبختی ها، قتل عام ها، مصیبت های جاری، فساد و دیگر فضائح، محو کردن عوامل خارجی و داخلی است که ملت ما را به چنین روز بد رسانده است. همچنین این سخن را به جهانیان و هموطنان می رسانیم که اعمال ناروای دیگر رژیم مزدور مثل فضیحت پارلمانی، از افغانستان پرافتخار نمایندگی کرده نمی تواند و نمی نماید که اینگونه کارهای ناخجستۀ اتباع ناخلف کشور به ملت بزرگوار افغان نسبت داده شود. مسئولیت این فضائح به اشغالگرانی راجع می شود که این مزدوران نا اهل را به میدان آورده و برای منافع خود از آنها استفاده می کنند.

Related posts