چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

سرنوشت نامعلوم ۳۳ هزار زندانی

سرنوشت نامعلوم ۳۳ هزار زندانی

سرنوشت دها هزار زندانی در محابس و توقیف خانه های اشغاگران آمریکایی و اداره اجیر تحت حمایه آنها یک موضوع مهم و حساس بشری است که باید همانند مباحث جنگ و صلح به آن توجه جدی صورت گیرد و بر ابعاد گوناگون آن غور شود.

از وقتیکه افغانستان از سوی متجاوزین خارجی اشغال شده است، اشغالگران خارجی و مزدوران اجنبی همه روزه در قریه ها و شهرها مردم ملکی به اتهام مخالفت سیاسی دستگیر می کنند و حق زندگی آزاد در خانه هایشان از آنها سلب شده و برای ماه ها و سال ها در زندان ها نگهداری می شوند.

تاهنوز درمورد زندان های اشغالگران و اداره مزدور هیچ نوع تحقیق و سروی مستقل صورت نگرفته است، تا حقائق پنهان در این مورد آشکار شود. اما چند روز پیش جنرال حبیب الله رضوانی سلاکار ریاست محابس وزارت امور داخله ادارۀ مزدور به رسانه ها گفت که هم اکنون ۳۳ هزار افغان در نزد آنها زندانی می باشند که از این جمله ۲۲ هزار تن در محابس و ۱۱ هزار تن در توقیف خانه های مختلف نگه داری می شوند.

این ۳۳ هزار تن، تنها زندانی هایی هستند که در محابس و توقیف خانه های مربوط ریاست محابس محبوس هستند. حال آنکه اشغالگران خارجی نیز پایگاه های نظامی و زندان دارند، همچنین زورمندان محلی و جنگسالاران نیز زندان های شخصی دارند و مشخص نیست که در این محابس مخفی و شخصی به چه تعداد هموطنان بی سرنوشت شب و روز می گذرانند.

هم اکنون در چاپه ها، عملیات های شبانه و در پوسته های تلاشی دستگیری و گرفتاری مردم عام ملکی جریان دارد و این موضوع به حد دردناکی رسیده است. زیرا نگهداری زندانیان به این تعداد و رعایت حقوق همه آنها از توان رژیم فاسد و ناکام کابل بیرون است. که در نتیجه علاوه بر حق تلفی عمدی، به سبب کثرت زندانیان احتمال فجائع بشری زیات می شود.به زندانیان حقوق خوراک، بودوباش، علاج، ملاقات و سلسله قضایی نمی رسد و بدین ترتیب تمام حقوق انسانی حتی زندگی شان با خطر مواجه می شود.

ما به سازمان های جهانی بشری اعلام می داریم که در مورد دها هزار زندانی، محابس مخفی و آشکار و تمام جوانب این موضوع مهم را مورد تحقیق وبررسی قرار دهند. دها هزار تن از افغان های ملکی که اکثریت مطلق شان بی گناه هستند باید نجات داده شوند و حقوق تلف شده شان باید اعاده شود.

امارت اسلامی افغانستان که همیشه در محابس خود با زندانیان رفتار نرم و بخشنده داشته است، از جانب مقابل نیز در این بخش خواهان برخورد و رفتار مشابه است. زیرا زندانی کردن دها هزار تن از مردم ملکی، علاوه بر این اینکه اشغالگران و مزدوران آنها را بحیث دشمن ظالم، جابر و مستبد معرفی کند، نتیجۀ دیگری ندارد. تاریخ شاهد است که سه دهه پیش رژیم کمونیستی نیز افغان های بیشتر از این تعداد را به زندان ها افکنده بود اما در آخر همین ظلم آنها علیه مردم، سبب زوال و سقوط رژیم کمونیستی گردید.

Related posts