پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

بخش های لوجستیک و انجینری وزارت دفاع اداره کابل مورد حملات فدایی قرار گرفت

بخش های لوجستیک و انجینری وزارت دفاع اداره کابل مورد حملات فدایی قرار گرفت

حوالی ساعت هشت و نیم صبح امروز، مراکز لوجستیک و انجینری وزارت دفاع اداره کابل در مربوطات حوزه دوم شهر کابل مورد حملات فدایی قرار گرفت.
نخست توسط یک موتربم، موانع از پیش روی این بخش های وزارت دفاع برداشته شد و ساختمان ها آن تا حد زیاد به شدت تخریب شد.
سپس تعداد زیادی مجاهدین فدایی به این بخش وزارت دفاع داخل شدند و حملات مرگبار خود را بر افسران، عساکر و افراد مربوطه آغاز کردند.
به اساس راپورهای ابتدایی، تا اکنون ده ها تن افسران و عساکر وزارت دفاع کشته شده اند و حملات هنوز دوام دارد.
چونکه حمله اول بسیار بزرگ بود، در بعضی مناطق شیشه های خانه ها را شکسته است که در نتیجه شماری از مردم ملکی به گونه سطحی زخم بر داشته اند.
اما هدف حمله مردم ملکی نه؛ بلکه بخش های مربوط وزارت دفاع بوده است و موتر بم و مجاهدین به اهداف خود رسیده اند.
حملات هنوز هم جریان دارد، جزئیات بیشتر را بعدا شریک می سازیم.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۸/۱۰/۱۴۴۰هـ ق
۱۰/۴/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۷/۱م

Related posts