چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

اعلامیه کمیسیون دارالافتاء مرکزی، مجالس فقهی و تخصصات امارت اسلامی افغانستان

اعلامیه کمیسیون دارالافتاء مرکزی، مجالس فقهی و تخصصات امارت اسلامی افغانستان

اداره (مدرسه) تخصص فی الافتاء و القضاء تحت اشراف کمیسیون دارالافتاء مرکزی، مجلس فقهی و تخصصات امارت اسلامی افغانستان چنانکه در حوزه جنوب غربی فعال است، در حوزه شمال شرقی نیز افتتاح می گردد. درس های افتاء و قضاء به شکل مسلکی دران آغاز خواهد شد. نصاب جامع و معیاری دو ساله برای آن ترتیب داده شده از سوی استادان ماهر این فن و علمای برجسته و با تجربه تدریس می گردد، جای، اعاشه، اباته و ما یحتاج دیگر از طرف اداره فراهم می شود.

برای داخله در دوره تخصص، شرائط و ضوابط ذیل در نظر گرفته شده است  :

۱ : تنها کسانی در این تخصص داخله گرفته می توانند که از یک مدرسه معلوم دینی به درجه امتیازی سند فراغت بدست آورده باشد و در پهلوی آن، در علم فقه و علم اصول فقه قابلیت خوبی داشته باشد. همچنان صلاحیت نویسندگی خوب و انشا داشته باشد.

۲ : برای کسی که در تخصص داخله می گیرد لازم است از مدرسهء که فارغ شده است، تصدیق نامهء کیفیت تعلیمی و اخلاقی خود را از مهتمم یا ناظم آن مدرسه با خود بیاورد.

۳ : تنها برای کسی که آماده گی قوی برای سپری نمودن مدت تخصص (یعنی عزم پایان رساندن تخصص را) داشته باشد داخله داده می شود و یک عالم بزرگ دینی تضمین بکند که آنکس مدت تخصص را تکمیل می کند.

۴ : برای داخله، از کتاب های ذیل امتحان تقریری گرفته می شود :

صحیح البخاری، بیضاوی یا جلالین، هدایه کامل، نورالانوار یا حسامی، شرح العقائد، مختصر المعانی، مقامات حریری، سلم العلوم و میبذی. نیز امتحان استعداد املا و انشا نیز گرفته می شود.

۵ : کسانی که به شرائط فوق الذکر آماده باشند و در امتحان داخله اشتراک بکنند و داخله داده شوند، با آن ها بر علاوه از اعاشه و اباته یک اندازه پول نقدی نیز کمک می گردد.

۶ : تقسیم اوقات مشاعل شاگردان تخصص مثل دیگر طلبا نمی باشد، بلکه بجز اوقات استراحت، نماز و طعام، دیگر تمام وقت خود را در درس تخصص، مطالعه و تمرین افتاء صرف می کنند.

۷ : شاگردان تخصص مکلف هستند که در پایان هر سه ماه کتاب های شامل درس و مطالعه تخصص را امتحان می دهند.

۸ : برای شاگردان تخصص در سال اخیر، از سوی کمیسیون دارالافتاء مرکزی، مجالس فقهی و تخصصات امارت اسلامی موضوعات و عناوین انتخاب می گردد و هر شاگرد در موضوع و عنوان جداگانه مقاله می نویسد.

۹ : در پایان، برای شاگردان کامیاب اسناد (شهادت نامه) معتبر و معیاری تخصص افتاء و قضاء داده می شود.

داخله : از همین امروز سه شنبه ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۰ ه ق مصادف با ۱۱ ماه سرطان ۱۳۹۸ ه ش و دوم ماه جولایی ۲۰۱۹ میلادی آغاز می گردد.

افتتاح : اسباق به روز چهارشنبه ۷ ذی القعده ۱۴۴۰ ه ق مصادف ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ ه ش و موافق با ۱۰ جولایی ۲۰۱۹ میلادی افتتاح می شود.

برادرانی که اراده داخله دارند از همین اکنون از طریق شماره های ذیل تماس بگیرند و شهرت خود را ثبت نمایند :

ش دکتور : ۰۰۹۳۷۸۰۱۴۰۳۸۷

ش دکتور : ۰۰۹۳۷۹۷۲۹۲۲۱۲

شماره مخابره : تعلیم  ۵۶۹۲۰۰

Related posts