چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

جنایات جنگی (جون)

جنایات جنگی (جون)

بتاریخ اول ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی ۴ تن از هموطنان ملکی در حمله درون اشغالگران در منطقه گندم ریز ولسوالی کجکی ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۹ جون عساکر حکومتی بر منطقه سنگی خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چاپه زدند، که در جریان تلاشی، دروازه های خانه و مساجد را با بمب منفجر کرده و ۴ تن بشمول شاگردان مکتب و یک چوکیدار لیسه را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۰ جون ۲ کودک در حمله درون اشغالگران در منطقه خوجداد ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند شهید و پدرش زخمی گردید.

بتاریخ ۱۰ جون طیاره درون اشغالگران یک مسجد در منطقه میرمندآب ولسوالی گرشک ولایت هلمند را هدف قرار داد که مسجد تخریب و ۵ تن از نمازگزاران در آن شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ جون اشغالگران و عساکر داخلی نمایندگی موترهای مسافربری ۳۰۳ در منطقه شیوان ولسوالیث بالابلوک ولایت فراه را بمباردمان کردند که در نتیجه ۷ تن از مسافرین بنام های عبدالله ولد سرور، میراجان ولد شهزاده، بورجان اکا، حبیب الله ولد مولاداد، امان الله و محمد نعیم فرزندان رحمدلو خیر الله ولد مولاداد شهید شدند و ۲ تن دیگر زخی شدند. همچنین نیروهای مشترک ۳ تن از باشندگان ملکی منطقه بشمول ملا امام مسجد را دستگیر کرده، با خود بردند و پس از دو روز اجساد افراد مذکور در حالی یافت شد که آثار شکنجه و لت و کوب دیده میشد.

بتاریخ ۱۴ جون عساکر مشترک بر منطقه دهنوی ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر چاپه زدند که در نتیجه ۴ فرد ملکی را شهید و زخمی کرده و زیان های زیاد مالی به باشندگان منطقه وارد کردند.

بتاریخ ۱۴ جون اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه پوتی در ولسواللی میزان ولایت زابل چاپه زدند که در جریان چاپه ۱۰ تن از هموطنان ملکی را که مصروف کار در کشتزار بودند، به شهادت رساندند که ۹ تن باشندگان ولسوالی میزان و یکتن باشنده ولسوالی خاک افغان بود.

بتاریخ ۱۴ جون در فیر و انداخت مرمی های هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه دیدارات ولسوالی خواجه عمری و لایت غزنی اصابت کرد که دو تن از باشندگان ملکی منطقه بنام های دل اغا و عبدالقهار به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۴ جون ۵ تن از هموطنان ملکی در حمله طیاره درون اشغالگران در قریه دارل در منطقه موسی زوی ولسوالی شاجوی ولایت زابل به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۴ جون طیاره درون اشغالگران یک موتر کرولای ملکی را در قریه سردی ولسوالی شلگر ولایت غزنی هدف قرار داد که در نتیجه ۴ تن از هموطنان ملکی بنام های جمال، ولی محمد، سیدخان و محمد یوسف به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۵ جون در حمله درون اشغالگران ۲ تن از باشندگان ملکی در منطقه خوشحال ولسوالی شلگر ولسوالی غزنی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۵ جون در حمله درون اشغالگران ۷ تن از هموطنان ملکی در منطقه ملا گلان اوجوی دو ولسوالی شلگر ولایت غزنی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۵ جون در حمله درون اشغالگران در نزدیکی مرغی بازار ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، ۲ فرد ملکی که بر موترسایکل سوار بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۵ جون پنج تن از هموطنان ملکی بنام های نعمت الله، محمد قاسم، کولالا، حمیدالله و جمعه گل در حمله درون اشغالگران در منطقه سره بند ولسوالی سنگین ولایت هلمند به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۵ جون در حمله درون اشغالگران ۳ تن از باشندگان ساحه حبیب گودلود در منطقه خارخشه ولسوالی شلگر ولایت غزنی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۶ جون در فیر و انداخت مرمی هاوان عساکر حکومتی که بر ساحه مسکونی شامیریان در ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس اصابت کرده، یک مرد و ۲ کودک شهید و چند کودک بشمول یک زن زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ جون در جریان عملیات نیروهای مشترک در مربوطات ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب ۴ تن از هموطنان  ملکی شهید و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند. همچنین در این عملیات زیان های مالی سنگینی به باشندگان منطقه وارد گردیده است.

بتاریخ ۱۶ جون در بمباردمان قوای حکومتی بر ساحه یوخن ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب ۲ کودک شهید و ۴ زن زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ جون اربکی ها ۵ تن از افراد ملکی را در راه بین سیاگرد تا گذره ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به شهادت رساندند، از یک هفته بدینسو اربکی ها در منطقه مذکور ۱۲ تن از باشندگان ملکی را شهید کرده و ۳۵ خانواده را به کوچ کردن مجبور نموده اند.

بتاریخ ۱۶ جون قوای حکومتی یک موتر ملکی را در منطقه مقرب خیل ولسوالی زرمت ولایت پکیتا هدف حمله قرار دادند که در نتیجه ۴ مرد و ۲ زن که سوار موتر بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۷ جون در بمباردمان قوای حکومتی بر منطقه امروتک ولسوالی فیروزکوه ولایت غور، ۴ فرد ملکی شهید و زخمی شدند و زیان هایی نیز به باشندگان منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۱۸ جون در فیر عساکر حکومتی ۲ دختر خردسال در قریه گلوال ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۹ جون نیروهای مشترک بر قریه داکترخان آغا در منطقه چاگی ولسوالی دلارام ولایت نیمروز چاپه زدند که در جریان تلاشی خانه ها، پول نقد و اجناس قیمتی را غارت کرده و ۴ تن از باشندگان ملکی را با خود بردند.

بتاریخ ۱۹ جون نیروهای حکومتی بر ساحه قلعه نصرالله در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه چاپه زدند که در جریان تلاشی دو فرد ملکی را به شهادت رسانده و اجناس قیمتی را از خانه ها غارت کرده و ۶ عراده موتر ملکی را حریق کردند.

بتاریخ ۱۹ جون نیروهای مشترک در جریان چاپه بر منطقه مریم مانده در ولسوالی شهرصفای ولایت زابل یک پیرمرد ۸۰ ساله بنام زمان شاه اکا را شهید کرده و خانه و دوکانش را ویران کردند.

بتاریخ ۲۰ جون در حمله درون اشغالگران بر منطقه گرانی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه یک حویلی تخریب گردید که در نتیجه ۳ فرد ملکی که هر سه برادر بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۲۰ جون عساکر اشغالگر و داخلی بر منطقه بهارک ولسوال گرزوان ولایت فاریاب چاپه زدند و مدرسه عبدالله بن مسعود (رضی الله تعالی عنه) را سوزانده و همچنین زیان های سنگینی به باشندگان ملکی وارد کردند.

بتاریخ ۲۴ جون در بمباردمان طیارات اشغالگران ۴ تن از باشندگان ملکی ساحه بارگزوی در منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ جون در بمباردمان قوای مشترک بر مناطق خشت پل و چماق ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب یک فرد ملکی شهید و زیان های سنگینی به باشندگان ملکی مناطق مذکور وارد گردید.

بتاریخ ۲۹ جون اشغالگران و عساکر داخلی بر یک مدرسه دینی در ساحه چهلگزی در منطقه نیک پایکول دره ولسوالی چک ولایت میدان وردگ چاپه زدند که ۷ تن از متعلمین مدرسه را به شهادت رسانده و ساختمان مدرسه را نیز تخریب کردند، همچنین ۴ تن از باشندگان ملکی را نیز دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۳۰ جون در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در نزدیکی قرغان تیپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز اصابت کرد، ۸ تن از باشندگان ملکی منطقه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳۰ جون قوای مشترک بر خانه های ملکی در منطقه رحمت آباد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب چاپه زدند که در جریان آن ۳ فرد ملکی را شهید و زخمی و زیان هایی به مردم منطقه وارد کردند.

بتاریخ ۳۰ جون نیروهای مشترک بر قریه لغری ولسوالی شهرصفای ولایت زابل چاپه زدند که در جریان آن وسایط نقلیه زیادی و همچنین ۳۰ شمسی (سولر) را از بین برده و ۴ تن بشمول یک کودک خردسال را شهید و زخمی کردند.

مأخذ:[ رادیوی بی بی سی، آزادی، آژانس اسلامی افغانی = ویب سایت های خبریال، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا]

Related posts