سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

اولویت نشست بین الافغانی قطر چه باید باشد ؟

اولویت نشست بین الافغانی قطر چه باید باشد ؟

جاوید علی خیل // ترجمه : نسیم صبا

بتاریخ هفتم و هشتم ماه جاری میلادی، مجلس دو روزه میان نماینده گان سیاسی طالبان و چهره های دعوت شده از کابل در دوحه، مرکز قطر دائر می گردد. این نشست تفاهم بین الافغانی، پروسه تکاملی مذاکراتی پنداشته می شود که همین اکنون درمیان طالبان و امریکا جریان دارد. دوره هفتم این مذاکرات برای نشست بین الافغانی برای دو روز متوقف شده است و از روز سه شنبه از سر گرفته می شود.

چونکه در نشست کنونی قطر مقامات مهم از کابل اشتراک کرده اند، حتی بعضی مقامات دولتی یا نزدیک به دولت نیز به گونه شخصی حضور دارند. از سوی دیگر هیئت مذاکراتی امریکایی به ویژه زلمی خلیلزاد نیز در دوحه است. با توجه به حضور این همه جهت های متخاصم باید ازین مجلس به عنوان فرصتی استفاده شود که افغان ها ازان استفاده نقد و فوری داشته باشند و سبب مصئونیت جان و مال شان گردد.

این درست که بحران کشور سابقه چهل ساله دارد و درین مجالس برای حل بحران چهل ساله گفتگو می شود. اما فی الحال بحران تازه یی که از بطن این بحران پیدا شده، بمباردمان های ظالمانه، حملات وحشیانه بر مناطق روستایی، چاپه ها و ویرانی خانه های مردم، مساجد و تاسیسات عامه است. موج تازۀ عملیات های تخریبی چیزی است که مردم کشور ما را هر روزه متضرر می سازد، هر شب چند خانه تخریب می شود، و زنان و کودکان کشته می شوند.

همین شب گذشته، نیروهای مشترک در زرمت (پکتیا) در قریه های جانک خیل و سرمست منطقهء مموزی چاپه زده اند؛ دروازه های خانه های زیادی را شکسته اند، دارایی مردم مرا به بهانه تلاشی به غارت برده اند، یکتن جوان معلول را شهید و چند نفر بی گناه ملکی را با خود در هلیکوپترها برده اند. همچنان پری شب، این نیروهای دولتی در منطقه گردن مسجد ولسوالی چک ولایت میدان وردک چاپه زدند، پنج نفر بی گناه محلی (نوازخان، عبدالحلیم، ملوک، محمدایو و خلیل الرحمان) را شهید و مهمانخانه یکنفر را ویران کرده اند. چند موتر و موترسایکل را اتش زده اند و به بهانه تلاشی دزدی نیز کرده اند.

این مظالم، کشتارها، ویرانگری و غارتگری چیزی است که به نام عملیات ها انجام می یابد و موج وحشیانه ای در بحران چهل ساله کشور ماست که افغان ها را به شدت متضرر می سازد. اگر برای توقف فوری این جنایات اقدام نشود فاجعه های بیشتر بشری با گذشت هر روز رخ می دهد.

اشتراک کننده گان نشست قطر پیش ازینکه بحران چهل ساله را بررسی بکنند، نخست از همه باید عجالتا برای جلوگیری ازین خون ریزی ها و قتل عام سعی بکنند. چونکه هر سه جانب درگیری در قطر حضور دارند باید صراحتا در مورد این موضوع بحث شود که چرا مردم ملکی کشته می شوند، کی ها می کشند، گناه مردم چیست و هدف نهایی از چنین جنایت ها چیست ؟

برای اینکه افغان ها فایده چنین نشست ها را (به گونه فوری) مشاهده بکنند، باید پیش از همه بر متوقف ساختن و کاهش دادن جنایات در برابر مردم ملکی بحث و تمرکز شود. اشتراک کننده گان پس از بحث و حل این موضوع اضطراری می توانند در موضوعات عمومی و غیر عاجل بحث های مفصل داشته باشند.

Related posts