دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

نشست های بزرگ دوحه و امیدواری ها…..!

نشست های بزرگ دوحه و امیدواری ها…..!

سخن روز :

از یک هفته به اینسو، دوره هفتم مذاکرات میان نماینده گان امارت اسلامی و امریکایی ها در دوحه جریان دارد. هر دو جانب این دورهء مذاکرات را مثبت ارزیابی می کنند و از پیشروی ها حرف می زنند.

دوره هفتم مذاکرات به سبب آغاز نشست بین الافغانی قطر متوقف گردیده و قرار است که به تاریخ نهم ماه جاری میلادی دوباره آغاز گردد. امروز یک نشست بین الافغانی به ابتکار آلمان و قطر  آغاز شد و تا فردا دوام می کند. این نشست که به منظور تلاش راه های حل برای صلح در افغانستان برگزار شده است امید برده می شود که نتائج مثبت داشته باشد و پس از خروج امریکایی های اشغالگر از کشور عزیز زمینه را برای آمدن نظام اسلامی و افغان شمول مساعد بسازد.

اکنون این یک حقیقت واضح و مسلّم است که امارت اسلامی در گام اول خواهان آزادی کشور عزیز و سپس نظام همه شمول اسلامی است.امارت اسلامی هر زمان اطمینان می دهد که انحصار قدرت نمی خواهد.

آن مقامات اداره کابل که می خواهند با تبلیغات زهرآگین شان افغان ها را فریب بدهند و برای ابقای اشغالگران زمینه سازی بکنند، باید درک بکنند که هیچکسی در برابر خواسته های افغان ها به رهبری امارت اسلامی ایستادگی نمی تواند، دامنه اشغال به نصرت پروردگار برچیده می شود و با ایجاد و استحکام نظام خالص اسلامی بر قلب های افغان ها مرهم گذاشته می شود. ان شاء الله تعالی.

اشغالگران حتما از کشور عزیز ما بیرون می شوند و برای افغان ها در زیر چتر صلح دائمی و نظام اسلامی حق زندگی آبرومندانه داده می شود. ان شاء الله

Related posts