دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

گام مثبت به سوی صلح !

گام مثبت به سوی صلح !

سخن روز :

گفتگوهای جاری با امریکا برای پایان اشغال برای دو روز متوقف گردیده بود و امروز دوباره آغاز می گردد. امید است که این گفتگوها طبق امیدواری ها، توقعات و خواسته های مردم مجاهد افغانستان مژده های پایان اشغال، آزادی کشور عزیز و به میان آمدن حاکمیت مستحکم اسلامی را با خود داشته باشد.

درین شکی نیست که تفاهم بین الافغانی اهمیت زیادی دارد. امارت اسلامی هماهنگی و گردهم آمدن تمام افغان ها را برای پایان دادن اشغال ضرورت مبرم می دارند. بر همین اساس در برابر چهره های زیادی که در فاجعه چهل یا بست ساله کشور مرتکب خیانت های بزرگ در حق اسلام و ملت شده اند، باز هم از تحمل، حوصله، صبر و دور نگری کار گرفت، تنزل نشان داد و با آن ها آمادهء نشستن بر یک میز شد، تا اینکه ثمرات جهاد مقدس و مبارزات آزادی خواهی ملت ما ضائع نگردد و افغان های در بدر روز خوب را ببینند.

جای امید اینست که تمام افغان ها به دو مطالبه اساسی امارت اسلامی که عبارتند از خاتمه کلی و سراسری اشغال و حاکمیت نظامی مستحکم و افغان شمول اسلامی، لبیک می گویند.

در نشست دو روزه دوحه که ناوقت دیروز با صدور یک قطعنامه به پایان رسید، تمام اشتراک کننده گان آن مطالباتی را تائید نمودند که آرزوی اساسی امارت اسلامی و مردم مسلمان افغانستان بود.

فاجعه اخیر افغانستان از همین جا آغاز شد که عده یی از افغان ها از اشغال حمایت و از نظام اسلامی مخالفت کردند، آن ها برای خواسته های ناچیز مادی شان، نجات افغانستان را در استحکام و تداوم اشغال می دانستند، در حالیکه اشغال کشور به معنای تباهی افغانستان  بود.

اما امروز که تمام آن ها که اظهار بیزاری از اشغال و طرفداری از نفاذ نظام اسلامی می کنند، این در مجموع ثابت می سازد که گام های مثبت به سوی صلح برداشته می شود و راه صلح کوتاه تر می گردد.

لازم است که اشتراک کننده گان نشست دیگر ماده های قطعنامه را نیز عملا تعقیب بکنند، اسیرانی که به گناه آزادی خواهی کشور بندی هستند آزاد شوند، برخورد و زبان نا روای رسانه ها متوقف گردد، مراکز عام المنفعه و مردم ملکی هدف حملات جانبین قرار نگیرند و………..

اگر این قطعنامه را هر دو جانب به گونه مسئولانه تعقیب نموده برای تعمیل آن بکوشند، بدون شک هیچگونه موانع در راستای صلح باقی نمی ماند. ان شاء الله

Related posts