دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

موقف متضاد رژیم چند سره در مورد نشست صلح

موقف متضاد رژیم چند سره در مورد نشست صلح

سخن روز :

نشست دو روزه بین الافغانی در دوحه ناوقت دیروز با صدور قطعنامه به پایان رسید، همه اشتراک کننده گان نشست به یکصدا خواسته های اساسی امارت اسلامی و در مجموع آرزوهای مردم مسلمان افغانستان را تائید نمودند.

اما رژیم چند سره کابل در برابر آن واکنش های متضاد نشان داد. اولتر از همه واکنش نظامی نشان داد. عساکر رژیم کابل به همراهی باداران خارجی شان در عملیات های شبانه و بمباردمان ها ۲۲ نفر ملکی را که شامل زنان، کودکان، موسفیدان و داکتران بودند در واقعات جداگانه در میدان وردک، هرات و بغلان به شهادت رساندند.

مردم با قربانیان خود به گونه احتجاج و فریاد به شهرها و جاده ها بیرون شدند و جزئیات واقعات را با شواهد مستند با تمام رسانه های نزدیک شریک ساختند.

عکس العمل دوم از طرف مقامات سیاسی رژیم چند سره بود. آن ها گفته های متضادی داشتند. وزارت خارجه گفت که بعضی نکات قطعنامه مثبت است، اما واضح نکرد که با کدام نکات موافق و با کدام آن مخالف است.

از سوی دیگر سخنگوی ارگ به بی بی سی گفت که از تمام جریان گفتگوهای صلح آگاه هستند و ازان کاملا حمایت می کنند.

از طرف دیگر اعضای مجلس سنا واکنش بسیار تند نشان دادند، آن ها گفتند که بعضی ماده های قطعنامه با قانون اساسی رژیم و خواسته های افغان ها متصادم است. سناتوران گفتند که درین اعلامیه جنگ چهل ساله افغانستان جهاد خوانده شده و این درست نیست. زیرا درین صورت جنگ بست ساله طالبان نیز جهاد شمرده می شود. رئیس مجلس سنا فضل هادی مسلمیار گفت که عساکر رژیم کابل مجاهدین واقعی هستند، نه طالبان.

سناتوران افزودند که مطالبه نظام اسلامی نیز بی جا است و خلاف آرمان های افغان هاست. زیرا به گفته آن ها ؛ رژیم کنونی اسلامی است و همین کفایت می کند.

مسلمیار گفت : تا زمانیکه طالبان رژیم کابل را در گفتگوها به حیث یک جهت رسمی نپذیرند، این خواسته ها پذیرفته نمی شود.

گویا اگر طالبان با رژیم کابل وارد گفتگوهای مستقیم شوند، پس موضوع جهاد چهل ساله و مطالبه نظام اسلامی درست است.

اکنون جای تامل اینست که هرگاه دیدگاه رژیم کنونی کابل در برابر ارزش های اسلامی، ملی، سیاسی و عقیدوی این قدر متفاوت و نابکار باشد، هر یکی ساز جداگانه ای دارد، حتی اظهارات بعضی ها چنین است که باید جهاد بر حق را جهاد گفته نشود و در کشور افغانستان که صد در صد جمعیت آن مسلمان هستند باید نظام اسلامی خواسته نشود، مجاهد سر بکف راه آزادی دین و میهن را تروریست خوانده شود. چه فکر می کنید آیا این رژیم قابلیت این را دارد که در مورد سرنوشت افغانستان به حیث یک جهت رسمی نقش بازی بکند ؟

حقیقت اینست که عامل دراز شدن فاجعه افغانستان نخست اشغال خارجی و سپس رژیم موجوده کابل است. این رژیم قابلیت این را ندارد که به حیث نماینده افغان ها با آن تعامل شود.

امید است که پس از پایان اشغال، تمام عواملی که سبب طولانی شدن فاجعه کشور هستند در نتیجه تفاهم بین الافغانی از بین برده شوند و صلح دائمی و سراسری زیر چتر نظام مستحکم اسلامی به میان آید.

و ما ذالک علی الله بعزیز.

Related posts