سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

غزنی: ۲ موتر در مرکز تخریب وبشمول یک قومندان ۷ کارمند شبکه جاسوسی دشمن کشته شدند

غزنی: ۲ موتر در مرکز تخریب وبشمول یک قومندان ۷ کارمند شبکه جاسوسی دشمن کشته شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر گزمه امنیت ملی دشمن درمنطقه قلعه جوز مربوطات شهر غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر کاملا تخریب گردید و۵ عسکردشمن جابجا کشته شدند.

همچنان موتر نوع فلدر قومندان غفار که غرض انتقال اجساد کشته های نبرد روانه این منطقه بود، شکار ماین گردید که دراثران موتر تخریب گردید وقومندان غفار با ۳ محافظ اش جابجا کشته شدند.

طبق معلومات قومندان غفارباشنده ولسوالی ناوه این ولایت واز متعلقین نزدیک اسد الله خالد بود که فعلا بحیث قومندان کندک قطعه امنیت ملی دشمن فعالیت مینمود.

Related posts