دوشنبه ، 23 سپتامبر ، 2019

این فرصت باید ضایع نگردد

این فرصت باید ضایع نگردد

تبصره هفته:

از چند دهه بدینسو در افغانستان حالت بحرانی است. در هژده سال اخیر پای ایالات متحده نیز در این بحران کشانده شده است. آمریکا و تعدادی از مؤتلفین همراهش بر افغانستان حمله کردند و شمار زیادی از نظامیانش را به کشور ما آوردند.

مقامات آمریکایی و مؤتلفین افغانی و جهانی آنها به منظور یکطرفه کردن مسئله افغانستان استراتژیهای بسیاری را در هژده سال گذشته عملی کردند. عملیات های نظامی، فشارهای جنگی، تغیر و تبدیل جنرالان، ازدیاد نیرو، تلاش های تبلیغاتی و استخباراتی و کوشش های گوناگون دیگر صورت گرفت. اما از آنجائیکه در عقب همه اینها پشتوانه منطقی و محاسبات درست وجود نداشت، از اینرو این موضوع هنوز هم لاینحل مانده و طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا هنوز هم ادامه دارد، که همه روزه زیان های جانی و مالی به هر دو طرف وارد  می شود.

تجارب تاریخی ثابت می سازد که جنگ با جنگ ختم نمی شود، بلکه با گفتگو و تفاهم پایان می پذیرد که در جریان هژده سال گذشته این حقیقت یکبار دیگر اثبات رسید و در آخر نیز پروسه مذاکرات به منظور حل معضله جاری آغاز گردید و هر روز بیشتر از پیش در حال پیشرفت است.

از شروع ماه روان میلادی به منظور حل موضوع افغانستان دو پیشرفت مهم در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت. نخست انجام دور جدیدی از مذاکرات بین نمایندگان امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا و دوم  نشست دو روزۀ تفاهم بین الافغانی، که هر دو نسبت به هر زمان دیگر نتایج مثبت قابل توجه داشت.

این دو نشست نشان داد که همه جوانب به حل موضوع متعهد هستند و تفاهم و مذاکرات در این مورد را یگانه راه حل آن می دانند. این اجماع چند جانبه در مورد حل صلح آمیز، یک فرصت تاریخی است که با استفاده صحیح از آن یک چنین راه حل یافت می شود که برای همه طرف ها قابل قبول باشد و نتیجۀ آن برای هر دو طرف بجای خلاصی از زیان های جنگ با خود ارمغان به همراه خواهد داشت.

امارت اسلامی افغانستان به همه جوانب اعلام می دارد که فرصت بدست آمده درمورد حل موضوع را مهم شمرده و همانگونه که لازم است با جدیت و التزام با آن برخورد کنند. با اخلاص کامل و جرئت به پروسۀ تفاهم و حل صلح آمیز آن پیشقدم شوند تا بسوی حل نهایی آن گام های حقیقی و موثر برداشته شود. باید به یاد داشته باشیم که مردم متاثر از جنگ جاری تنها همین امید را از جوانب درگیر دارند.

Related posts