سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

قندوز : مسئولین محلی معارف وضعیت ادارات تعلیمی مناطق نو فتح شده را بررسی نمودند (راپور تصویری)

قندوز : مسئولین محلی معارف وضعیت ادارات تعلیمی مناطق نو فتح شده را بررسی نمودند (راپور تصویری)

بعضی مناطق مهم ولسوالی امام صاحب ولایت قندور درین اواخر در کنترول امارت اسلامی قرار گرفته است. بخشی از خدمات عام المنفعه مجاهدین درین مناطق، فراهم نمودن زمینه خوب تعلیم و تربیه برای اطفال مردم این مناطق است. بناءً مسئولین منطقوی کمیسیون تعلیم و تربیه روند تعلیمی این مناطق را از نزدیک بررسی نمودند و مشکلات ادارات تعلیمی را شنیدند. سپس نشستی هم برای حل مشکلات و تسریع و پیشرفت روند تعلیمی دائر نمودند.

درین نشست بر علاوه از مسئولین تعلیم و تربیه امارت اسلامی، علمای کرام، متنفذین قومی، استادان و باشنده گان منطقه دعوت شده بودند.

رئیس تعلیم و تربیه ولایت قندوز در جریان سخنرانی به اشتراک کننده گان، بر تطبیق و نظارت لوائح و مقررات کمیسیون مذکور تاکید ورزید و وعده نمود که برای حل مشکلات از همکاری های لازم دریغ نمی ورزند.

دیگر سخنرانان و متنفذین قومی از مساعی مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی سپاسگذاری نموده تلاش های شان را قابل قدر خواندند و از طرف خود وعده هر نوع همکاری دادند.

Related posts