چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

فراه : قرارگاه دشمن در گلستان بار دیگر هدف انداخت هاوان قرار گرفت

فراه : قرارگاه دشمن در گلستان بار دیگر هدف انداخت هاوان قرار گرفت

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۹ بجه، قرارگاه دشمن اجیر مشهور به کمپنی در منطقۀ توت ولسوالی گلستان بر شاهراه قندهار هرات بار دیگر هدف انداخت هاوان مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات ۹ مرمی هاوان به داخل قرارگاه دشمن اصابت کرده است که در اثر آن تلفات سنگین به اجیران وارد شده است .

قابل ذکرست که در روز های قبل نیز قرارگاه مذکور دو بار هدف حملۀ مشابه مجاهدین قرار گرفته است .

۲۰۱۹/۷/۱۱

Related posts