چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

میدان وردگ: دراثر حمله عساکر اشغالگر امریکایی درنرخ، ۲ خانم شهید شدند

میدان وردگ: دراثر حمله عساکر اشغالگر امریکایی درنرخ، ۲ خانم شهید شدند

براساس خبر، طیارات درون عساکر اشغالگر امریکایی در منطقه ده حیات ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ بالای منازل مردم عامه شلیک نمودند.

این رویداد ۱۰ چاشت دیروز صورت گرفت و۲ خانم بی دفاع که باهم (خوشو وسونو) بودند، شهید شدند.

Related posts