چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

لغمان: پوسته وقطار دشمن در قرغیی مورد حمله قرارگرفت

لغمان: پوسته وقطار دشمن در قرغیی مورد حمله  قرارگرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر قطار وپوسته های دشمن درمنطقه ومشلی کمر درشاهراه ولسوالی قرغیی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح پری روز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts