چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

غزنی: ۱۱ تن پولیس واربکی در قره باغ به مجاهدین تسلیم شدند

غزنی: ۱۱ تن پولیس واربکی در قره باغ به مجاهدین تسلیم شدند

براساس خبر، ۱۱ تن پولیس واربکی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

افراد متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته ودیروز به مجاهدین تسلیم شدند که اسامی آنان قرار ذیل میباشد:

۱- غلام محمد فرزند حاجی جانان باشنده دادو خیلو ،اربکی

۲- یونس فرزند محمد باشنده قریه خونیانو ،اربکی

۳- محمداسلم فرزند جیلاني باشنده قریه بشیو ، اربکی

۴- دولت خان فرزند نورخان باشنده قریه اختو والو ، پولیس

۵- حکمت الله فرزند سید نظیم باشنده قریه کښته خالوخیلو ،اربکی

۶- عبدالاحمد فرزند فیض محمد باشنده قریه لایق ،پولیس

۷- عبدالغفار فرزند عبدالجبار باشنده قریه لایق ،پولیس

۸- محمدایوب فرزند امیرخان باشنده قریه کلاب اغا ،پولیس

۹- احسان الله فرزند عبدالحمید باشنده قریه روبي ،اربکی

۱۰- محمدرحیم فرزند محمد ظاهر باشنده قریه نورو زخیلو بالا ،اربکی

۱۱- کلاب الدین فرزندعبدالقا در باشنده قری  نوروز خیلو بالا،اربکی

همه آنان تعهد سپردند که با خرین رمق حیات شان درکنار مجاهدین خواهند ماند ومجاهدین نیز ازآنان به گرمی استقبال نمودند.

Related posts