چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

خوست: ۲۰ خانواده اربکی ها در جاجی میدان با مجاهدین پیوستند

خوست: ۲۰  خانواده اربکی ها در جاجی میدان با مجاهدین پیوستند

براساس خبر، ۱۲ خانواده اربکی  قریه زرین و۸ خانواده اربکی ها در قریه ولی درمنطقه الگادی ولسوالی جاجی میدان وردگ ولایت خوست با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

این خانواده ها دست از مخالفت کشیدند ودیروز به مجاهدین تسلیم شدند.

طبق معلومات در این خانواده ها عساکر کمپاین دشمن نیز بودند واز طرف مجاهدین نیز استقبال شدند وبرایشان اطمینان کامل داده شد.

Related posts