چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

قندهار : یک پوستۀ دشمن در اسپین بولدک تخریب گردید

قندهار : یک پوستۀ دشمن در اسپین بولدک تخریب گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۰ بجه، مجاهدین امارت اسلامی در حال آمادگی حمله بر پوستۀ ملیشه های اربکی سنگوری در منطقۀ ملاولی ولسوالی اسپین بولدک بودند که اجیران از آمادگی مجاهدین اطلاع یافته و از پوسته پا بفرار گذاشتند.

خبرمی افزاید که مجاهدین پس از فرار دشمن، مقداری مهمات و تجهیزات باقی مانده از دشمن را با خود برده اند و تعمیر پوستۀ دشمن را نیز تخریب نموده اند.

با فرا دشمن منطقه مذکور از وجود دشمن بطور کامل پاک گردیده است.

قابل یاد آوری است که پوستۀ مذکور چند بار قبل از این در طی حملات مجاهدین فتح گردیده بود و نیروهای دشمن در آن متحمل تلفات سنگین شده بودند .

۲۰۱۹/۷/۱۱

Related posts