چهار شنبه ، 23 اکتبر ، 2019

کابل: دراثریک انفجار در قلعه زمانخان، یک قومندان با ۳ محافظ اش کشته شدند

کابل: دراثریک انفجار در قلعه زمانخان، یک قومندان با ۳ محافظ اش کشته شدند

براساس خبر، موتر مشاور اشرف غنی وکارمند ویژه ارگ قومندان غفار احمدزی  درمنطقه سرک بالا ده خدای داد مربوطات حوزه ۱۶ قلعه زمانخان شهر کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۶ صبح امروز  صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره باشنده سرخاب  آن ولسوالی با ۳ محافظ اش کشته شدند وموتر نوع لندکروزر شان نابود گردید.

Related posts