سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

هرات : نیروهای دشمن ۶ زن و طفل را در پشتون زرغون مجروح کردند

هرات : نیروهای دشمن ۶ زن و طفل را در پشتون زرغون مجروح کردند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که پری روز در منطقۀ کشمیرآباد ولسوالی پشتون زرغون، ملیشه های اربکی بالای خانه های مردم ملکی توسط سلاح های سنگین فیر کرده اند که در اثر آن ۲ زن، ۲ طفل دختر و ۲ طفل پسر زخمی گردیده اند.

۲۰۱۹/۷/۱۴

Related posts