سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

هرات : نیروهای وحشی دشمن در شیندند به مردم زیان وارد کردند

هرات : نیروهای وحشی دشمن در شیندند به مردم زیان وارد کردند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که پری شب اشغالگران وحشی بهمراه اجیران شان در منطقۀ سنگچال ولسوالی شیندند دست به عملیات شبانه زده اند.

در این عملیات نیورهای دشمن خانه ها و دکان های مردم را به بهانه تلاشی چور و چپاول کرده و سپس توسط مواد انفجاری تخریب کرده و زیان سنگین مالی به مردم وارد کرده اند.

۲۰۱۹/۷/۱۴

Related posts