سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

قندز: کارمندان اداره مزدور در خان اباد مورد حمله قرار گرفت

قندز: کارمندان اداره مزدور در خان اباد  مورد حمله قرار گرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بریک یک صاحب منصب (سیدناصر) ویک عسکر  درمنطقه قلعه کهنه ولسوالی خان اباد ولایت قندز حمله کردند.

حمله  شام دیروز صورت گرفت که دراثران عسکرمتذکره مرگبار زخمی گردید.

Related posts