سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

فراه : قومندان تولۀ واکنش سریع دشمن در شهر فراه بقتل رسید

فراه : قومندان تولۀ واکنش سریع دشمن در شهر فراه بقتل رسید

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ شمالگاه از مربوطات شهر فراه ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این درگیری که بمدت ۵۰ دقیقه دوام کرد، در طی آن قومندان قطعۀ واکنش سریع ( قومندان نبی ولد عبدالقیوم باشندۀ منطقۀ کنسک ولسوالی بالابلوک ) جابجا کشته شده است.

در این درگیری به مجاهدین امارت اسلامی بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۱۹/۷/۱۵

مطالب مرتبط