پنجشنبه ، 22 آگوست ، 2019

کاپیسا: دراثر انداخت دشمن وحشی در تگاب، ۲ تن ملکی بی دفاع شهید شدند

کاپیسا: دراثر انداخت دشمن وحشی در تگاب، ۲ تن ملکی بی دفاع شهید شدند

براساس خبر، اثر شلیک دشمن شکستخورده  در مربوطات مرکز ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ، ۲ تن ملکی بی دفاع محل شهید شدند.

این دو نفر ملکی صبح امروز بی رحمانه شهید شدند وهنوز کشتار دسته جمعی مردم بی دفاع ملکی ادامه دارند.

Related posts