شنبه ، 7 دسامبر ، 2019

افزایش دردناک تلفات ملکی و مسئولیت خارجی ها !!

افزایش دردناک تلفات ملکی و مسئولیت خارجی ها !!

سخن روز :

اگر چه اشغالگرانی که به سرکردگی امریکا در افغانستان مستقر هستند ادعا دارند که اختیار جنگ و وحشت را به مزدوران خود سپرده اند و آن ها هستند که بر قریه ها و روستاها عملیات شبانه انجام می دهند و به بهانه جنگ با طالبان مردم ملکی، مدرسه ها، مکاتب، کلینک ها، دکان ها، بازارها و دیگر اماکن عام المنفعه را مورد حملات قرار می دهند، بمباردمان می کنند و آتش می زنند.

اشغالگران خارجی چنان جلوه می دهند که گویا آن ها اصلا درین جنایات دست ندارند، اما ما در صحنه عمل می بینیم که اشغالگران در هر جنایت به همرای مزدوران خود همراه می باشند.

چند روز پیش، در بمبارد یک خانه ملکی در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان به شمول زنان و کودکان هر ۷ اعضای خانواده به شهادت رسیدند، ۹ نفر ملکی در شیندند هرات به شهادت رسانده شدند، سپس در منطقه تنگی ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردک در حمله بر شفاخانه ۴ نفر ملکی شهید شدند، نیز در عملیات شبانه در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک ۱۴ نفر غیر نظامی که ۴ نفر شان پسران یکنفر بودند قصدا به شهادت رسانده شدند و روز گذشته، ۳۵ نفر ملکی در ولسوالی چهارچینوی ولایت ارزگان که اعضای خانواده یکی از اقربای والی پیشین دولتی بودند شهید کرده شدند و در عین حال عصر دیروز، در بمباردمان یک مسجد در منطقه کمال خیل مرکز لوگر ۱۵ تن نمازگزاران به شهادت رسانده شدند و واقعات دیگری هم است که اشغالگران خارجی به همراهی مزدوران داخلی شان انجام می دهند.

دانسته می شود که اشغالگران سنگ می زنند و دست شان را پشت سر می گیرند، به کشتار دست جمعی افغان ها کمر بسته اند و چنان نشان می دهند که این جنایات را قاتلان اجرتی اداره کابل به تنهای انجام می دهند. حقیقت اینست که این همه جنایت ها به مداخله مستقیم امریکایی های اشغالگر انجام می یابد، در هر واقعه عساکر امریکایی، قراردادی های بلک واتر و یا دیگر اشغالگران شریک می باشند و مردم بی دفاع کشور ما را به همکاری مزدوران داخلی شان بی رحمانه می کشند.

اشغالگران خارجی باید بدانند که جنگ با دشمن چیزی دیگری است و هر چه قتل عام مردم ملکی جنایت نابخشودنی بشری است. آن ها هیچگاه خود را از مسئولیت آن برائت داده نمی توانند. آن ها حتما در محاکمه تاریخ جواب می گویند، جامعه جهانی، نهادهای بشری، رسانه ها و اداران حقوقی باید برای جلوگیری از فجایعی که از سوی اشغالگران و قاتلان اجرتی شان در افغانستان رخ می دهد صدا بلند بکنند و مکلفیت خود را برای نجات دادن زندگی مردم ملکی ادا بکنند.

مطالب مرتبط