شنبه ، 7 دسامبر ، 2019

کابل: یک تانگ دشمن در خاکجبار تخریب و۵ عسکرکشته وزخمی شدند

کابل: یک تانگ دشمن در خاکجبار تخریب و۵ عسکرکشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، با قوای دشمن درمنطقه چنارو ولسوالی خاکجبار ولایت کابل شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت ۱۲ وسی دقیقه ظهر دیروز آغا گردید ونبرد مدت ۳ ساعت ادامه یافت که دراثران یک تانگ ام بی دشمن تخریب گردید و۵ عسکرمزدور در آن کشته وزخمی شدند.

خبرمیگوید که جلوی پیشروی دشمن گرفته شده ویک قدم هم پیشروی نتوانسته اند.

مطالب مرتبط