سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

خوست: بریک پوسته دشمن درجاجی میدان حمله صورت گرفت

خوست: بریک پوسته دشمن درجاجی میدان حمله صورت گرفت

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه الگادی ولسوالی جاجی میدان  ولایت خوست حمله کردند

حمله ساعت ۶ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما رقم آن دقیقا به دست نه امده است.

مطالب مرتبط