شنبه ، 7 دسامبر ، 2019

ننگرهار: یک تن اربکی در خوگیانی به مجاهدین تسلیم شد

ننگرهار: یک تن اربکی در خوگیانی به مجاهدین تسلیم شد

براساس خبر، یک تن اربکی بنام گلون فرزند محمد گل باشنده قریه پیره خیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده که در ولایت ننگرهار ایفای وظیفه مینمود دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وامروز به مجاهدین تسلیم شد.

مطالب مرتبط