سه شنبه ، 10 دسامبر ، 2019

هرات : قومندان زخمی شدۀ دشمن در پشتون زرغون جان داده است

هرات : قومندان زخمی شدۀ دشمن در پشتون زرغون جان داده است

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که چند روز قبل در منطقۀ کشمیرآباد ولسوالی پشتون زرغون، ملیشه های اربکی سنگوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند .

در این حمله به دشمن تلفات وارد گردید که از آن  جمله یک قومندان مشهور و ظالم اربکی های وحشی به نام قومندان خدایداد نیز زخیم شده بود .

گزارش ها می رساند که قومندان نامبرده در اثر شدت جراحات جان داده است.

۲۰۱۹/۷/۱۸

مطالب مرتبط