شنبه ، 24 آگوست ، 2019

تروریست یا مبارزین آزادی طلب !؟

تروریست یا مبارزین آزادی طلب !؟

یکی از دست آوردهای کلان و مهم عصرجدید و قرن های اخیر، رسانه ها و یا هم همان میدیا است. با ایجاد و ظهور این پدیدۀ پر تاثیر، این امید پیدا شد که از این طریق رهنمایی سالم و تنویر اذهان به صورت خواهد گرفت. راست از دروغ، حق از باطل و سلامت از ملامت تفکیک و جدا خواهد شد و فرق میان شان برای مردم به مثابه خورشید روشن خواهد شد .

اما جای تاسف است که این وسیله پر تاثیر به نام رسانه از همان ابتدا به دست بزرگترین قدرت های غاصب و ستمگر افتاده است. آنان بجای اینکه از این رسانه ها برای دانش و رهنمایی سالم مردم استفاده بکنند، برعکس از آن برای گمراه کردن مردم و مغشوش نمودن اذهان عامه کار گرفته اند. آنان تلاش های شان را آغاز کرده اند که با تعریف و تبلیغ نادرست پدیده ها، راه را از اذهان عامه گم کرده و سپس از درهم برهمی همین اذهان عامه، استفاده ناسالم نمایند.

بطور مثال نیروهای امریکایی کشور ما را اشغال کرده اند و مردم مؤمن ما در مقابل آنان جهاد می کنند. رسانه های امریکایی در سال های اول اشغال، به اشغال امریکایی ها ” عملیات آزادی همیشگی ”  نام دادند و اشغالگران خارجی را مبارزین آزادی افغانستان می نامیدند. برعکس مجاهدین افغان را که برای آزادی خاک شان مبارزه می کردند، تروریست نامیدند که تا اکنون رسانه ها از همین تعبیر استفاده می کنند.

اگر به میدان واقعیت بیائیم، واقعیت کاملا برعکس است، زیراکه در عرف جهانی، تروریست به کسی گفته می شود که برای به دست آوردن اهداف سیاسی خود در میان مردم عام، ایجاد ترس و رعب می کند. همین اکنون ما می بینیم که اشغالگران و اجیران داخلی شان بخاطر اینکه امواج قیام جهادی را کنترل کنند، دست به ارعاب مردم زده اند. هر شب چنان عملیات شبانه را انجام می دهند که یگانه مقصد و غرض از آن فقط نشر رعب و خوف است. مردم را با اشکال بسیار فجیعانه بشهادت می رسانند. حتی چند چند نفر از اعضای یک خانواده، اطفال نوعمر و زنان را بطور بسیار ظالمانه بشهادت می رسانند که در عقب این اعمال ناموجه، محرک اصلی، فکر رعب انگیزی آنان است که می خواهند که با همچو اعمال، مجاهدین را مرعوب سازند. خلاصه اینکه اینگونه حملات ظالمانه برعلیه مردم عام و عملیات کورکورانه، بزرگترین مصداق ملموس و واقعی دهشت افگنی است .

از طرف دیگر مجاهدین به این خاطر مبارزین استقلال و خودمختاری هستند که متجاوزین خارجی بر کشور حمله کرده اند عینا همانند دروه های استعماری قرن های هژدهم، نوزدهم و بیستم که در کشورهای مختلف جهان حرکت های آزادی خواهی به پا خواستند و بر علیه استعمارگران مبارزات شان را آغاز نمودند. در بسیاری از کشورها پس از به دست آوردن آزادی و استقلال، همین مبارزین را که استعمارگران وقت آنان را یاغی و یا دهشت افگن خطاب می کردند، اکنون برای ملت های شان قهرمانان ملی هستند.

امارت اسلامی افغانستان بدین باور است که مبارزه ما همچنانکه از نگاه شرعی و دینی جهادفرض عین است، از روی عرف جهانی نیز شرافتمندانه ترین مبارزه است. مجاهدین امارت اسلامی نه اینکه دهشت افگن و تروریست نیستند، بلکه مجاهدین برحق و قهرمانان استقلال طلب هستند. این حقیقت تا کنون در زیر غبار تبلیغات منفی دشمن قرار داشت اما تاریخ این حقیقت را آشکار ساخته است و نسل های آینده بر مجاهدین امارت اسلامی آنچنان فخر خواهند کرد همچنانکه بر مجاهدین قهرمان جهاد برعلیه انگلیس که کشور را یک اشغال خونین نجات داده اند.

Related posts