دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

شماره ۱۱۲ مجله څرک از چاپ برآمد

شماره ۱۱۲ مجله څرک از چاپ برآمد

مجله دو ماهه «څرک» منبع مهم، امتیازی و مستند امارت اسلامی افغانستان است و از سوی کمیسیون فرهنگی چاپ می شود.

مجله څرک برای آگاهی، احساس بلند و بیداری ملی نسل جوان کشور از سوی شماری از استادان، ادیبان،نویسندگان و تحلیلگران به زبان دری و پشتو برای علاقه مندان تقدیم می گردد.

سال شانزدهم مجله څرک جریان دارد و شماره ۱۱۲ مجله در ۷۲ صفحه به زیور چاپ آراسته شده است. امیدواریم که څرک را بدست آورید و از مضامین آن مستفید گردید.

برای خواندن څرک (این جا را کلیک نموده) فایل پی دی ایف را به کمپیوتر خود داونلود بکنید.

Related posts