دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور یوناما در بخش تلفات ملکی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد راپور یوناما در بخش تلفات ملکی

امروز، راپوری از سوی یوناما در مورد تلفات ملکی در شش ماه اخیر در کابل پخش شد.

این بار اگر چه در راپور یوناما به این نکته اشاره شده است که بیشتر تلفات ملکی در شش ماه گذشته در نتیجه بمباردمان ها و عملیات های شبانه امریکایی ها بر مردم ملکی رخ داده است، اما هنوز هم درین مورد جزئیات کامل به حد کافی منتشر نشده است.

همچنان فیصدی تلفات ملکی که به امارت اسلامی منسوب شده است نقائص زیادی دارد و ما آن را رد می کنیم.

در امارت اسلامی اداره فعال برای جلوگیری از تلفات ملکی وجود دارد، هر تلفات و خسارات خورد و بزرگ ملکی به دقت بررسی و از تکرار آن جلوگیری می شود. همچنان در هیچ جا بر مردم ملکی حمله ارادی و قصدی صورت نگرفته است.

اما در راپور یوناما باز هم ۳۸٪ تلفات ملکی به امارت اسلامی نسبت داده شده که دور از واقعیت است.

در راپور یوناما حملاتی نیز به امارت اسلامی منسوب شده که امارت اسلامی آن را در همان وقت رد کرده بود.

همچنان بعضی کسانی هم در زمره مردم ملکی حساب شده اند که در صف دشمن قرار دارند و در بخش نظامی و استخباراتی با دشمن همکاری می کنند.

از سوی دیگر اشغالگران که عامل بیش از ۸۰٪ تلفات ملکی هستند و در هر واقعه تلفات ملکی به گونه مستقیم و یا به شکل حامی سهم دارند، مسئول تنها ۱۴ در صد تلفات ملکی خوانده شده اند، که دور از انصاف است.

امارت اسلامی به شمول یوناما به تمام نهادهای بشری و حقوقی سفارش می کند که در راستای جلوگیری از تلفات ملکی زمانی گام های مؤثر برداشته می شود که تمام واقعات دقیقا بررسی شود و عاملین اصلی آن تشخیص داده شوند و تلفات ملکی که موضوع بشری است از تعاملات سیاسی دور نگه داشته شود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۷/۱۱/۱۴۴۰هـ ق
۸/۵/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۷/۳۰م

 

Related posts