شنبه ، 24 آگوست ، 2019

کنترل در حال افزایش مجاهدین بر ولسوالی ها

کنترل در حال افزایش مجاهدین بر ولسوالی ها

چند روز قبل مجاهدین امارت اسلامی ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را بطور کامل به کنترل خود در آوردند که پس از آن در مطبوعات بار دیگر این بحث شدت گرفت که وضعیت ولسوالی های افغانستان چگونه است؟ کنترل ولسوالی ها در دست چه کسی است  و در بخش تصرف ولسوالی ها کدام طرف درگیر موفق بوده است؟

واقعیت این است که از لحاظ فیصدی، اکثریت  مناطق ولسوالی های افغانستان در کنترل مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد و از این جمله ده ها ولسوالی بطور کامل در دست مجاهدین قرار دارد که اشغالگران و اجیران شان در آن هیچ گونه حضوری ندارند. و اکثریت ولسوالی های افغانستان هم اینگونه است که فقط بازار مرکزی آن در تحت کنترل دشمن قرار دارد و دیگر تمام مناطق اطراف، قریه ها و تمام راه های آن در کنترل مجاهدین قرار دارد .

چند روز پیش،  یک رسانه معتبر در مورد وضعیت ولسوالی های افغانستان، نتیجۀ یک سروی و تحقیق را بنشر رسانده بود. در این سروی ثابت شده بود که ادارۀ کابل در بسیاری از ولسوالی ها فقط حضور سمبولیک دارد. در بعضی از ولایات ولسوالی هایی را که مجاهدین فتح نموده اند، ادارۀ کابل در مرکز ولایت برای ولسوالی ها دفاتر گشوده است که از آن جمله، کارهای اداری ده ولسوالی ولایت فاریاب در شهر میمنه مرکز این ولایت انجام می گیرد.

امسال از آغاز عملیات الفتح، جریان سقوط ولسوالی ها شدت بیشتری گرفته است. در طول چند روز گذشته مقامات ادارۀ کابل در ولایات بلخ، دایکندی، تخار، غور، لوگر و چند ولایت دیگر به رسانه ها گفته اند که در ولایات مذکور، ولسوالی ها در خطر سقوط قرار دارند. این شواهد و اعترافات دشمن ثابت می کند که امسال نیز مجاهدین همانند گذشته در موقف فاتحانه قرار دارند و دشمن را با سراسیمگی و وارخطایی مواجه ساخته اند.

اکثریت نفوس افغانستان در قریه ها و مناطق اطراف زندگی می کنند و بر همین اساس، سلطه بر ولسوالی ها اهمیت راهبردی دارد. سلطه در حال افزایش مجاهدین بر ولسوالی ها، اشغالگران و اجیران شان را عینا با وضعیت اشغالگران روسی مواجه ساخته است که ریشه شان از مناطق محل سکونت مردم کشیده شده و ساحۀ قدرت شان فقط در قرارگاه های محصور شان محدود شده است .

امارت اسلامی که ممثل قیام جهادی مردم مؤمن افغان بر علیه اشغال می باشد، از میان عامۀ مردم برخواسته است و حمایت قاطع مردم را با خود دارد. امارت اسلامی بیش از ۷۰% خاک کشور را از وجود اشغالگران تصفیه نموده است. اشغالگران و اجیران شان اکنون در مناطق بسیار محدودی از کشور و در نقاط مشخصی سطله دارند. تاریخ ثابت کرده است که در مقابل امواج قیام های مردمی، قدرت های اجنبی همچون جزایر کوچک، مقاومت نمی توانند بکنند، و همچنانکه اکثریت خاک کشور را از دست داده اند، این قرارگاه های محصور و محدود شان نیز فتح شده می تواند. به همین خاطر اشغالگران نباید دیگر بر تداوم اشغال مصر باشند بلکه بجای آن، پالیسی خروج آبرومندانۀ را به پیش گیرند تا عامل جنگ خنثی شده و مسئله افغانستان بسوی حل به پیش برود.

Related posts