دوشنبه ، 18 نوامبر ، 2019

گسترش روابط سیاسی امارت اسلامی

گسترش روابط سیاسی امارت اسلامی

یک هفته پیش، یک هیئت بلندرتبه امارت اسلامی به سرکردگی معاون سیاسی امارت اسلامی ملا برادر آخند به سفر رسمی کشور اندونیزیا رفت و دران جا چند روز با مقامات و بزرگان مذهبی آن کشور دیدار و گفتگو نمود.

اندونیزیا کشوری است که بیش ترین تعداد مسلمان ها دران جا زندگی می کنند. بر علاوه از امتیاز معنوی، این کشور از اقتصادهای بزرگ جهان اسلام و از کشورهای صنعتی شمرده می شود و همواره در قضایای جهانی نقش مثبت ایفا کرده است. مقامات اندونیزیا در رابطه به معضل افغانستان نیز فکر مثبت دارند و خواهان آمدن صلح و پایان عوامل جنگ در کشور ما هستند.

نماینده گان سیاسی امارت اسلامی در جریان سفر به اندونیزیا با استقبال گرم کشور میزبان رو برو شدند. در طی چند روز با معاون رئیس جمهور اندونیزیا، وزیر امور خارجه و همچنان با یک نهاد علما به نام نهضت العلماء و مسئولین ائتلاف بزرگ احزاب مذهبی کشور (مجلس العلماء) ملاقات ها و گفتگو نمودند. این ملاقات های سرشار از روحیه اخوت و صمیمیت اسلامی نقش مهمی در تحکیم روابط دو جانبه داشت.

سفر مقامات امارت اسلامی به کشور اندونیزیا و همچنان سفرهای کامیاب شان به کشور روسیه و چین ثابت ساخت که امارت اسلامی خواهان روابط مثبت با اقوام و کشورهای جهان است. اما جای تاسف اینست که بسیار تبلیغات منفی در برابر امارت اسلامی صورت گرفته و امارت اسلامی برای مقامات بعضی کشورها گروه باغی یا تروریست معرفی شده است، لهذا آن ها در مناسبات با امارت اسلامی چندان تمایل نشان نمی دهند، اما اگر با امارت اسلامی رو برو بنشینند و خود را از داعیه و پالیسی امارت اسلامی آگاه بسازند و با امارت اسلامی روابط مستقیم سیاسی استوار نمایند، شکوک و شبهات شان حتما برداشته می شود و امارت اسلامی را به حیث نماینده واقعی افغان ها شناسایی می کنند.

حالا که ایالات متحده امریکا مشغول گفتگوی مستقیم با امارت اسلامی است و در سطح بین الافغانی نیز مقدمات برای رسیدن به حل مسالمت آمیز آغاز شده است، کشور های که در گذشته در مورد امارت اسلامی موقف نادرست داشتند و یا به شکل یکطرفه در برابر امارت اسلامی دشمنی می کردند و بعضی ها حتی بدون کدام دلیل روشن امارت اسلامی را به حیث گروه ترویست می شناختند و برای کوبیدن آن عضویت ائتلاف جهانی جنگی را داشتند، با توجه به شرایط کنونی، وقت آن رسیده است که ایشان بر موقف خود در برابر امارت اسلامی تجدید نظر بکنند، برای اینکه امارت اسلامی را بشناسند و از مرام و داعیه آن خود را با خبر بسازند باید با نماینده گان سیاسی امارت اسلامی گفتگو و دید و بازدید مستقیم داشته باشند. امید زیادی است که شبهات نادرست ایشان از بین می برود و هیچ دلیلی برای دشمنی یک جانبه باقی نماند.

Related posts