شنبه ، 24 آگوست ، 2019

اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت پروسه نام نهاد انتخابات

اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت پروسه نام نهاد انتخابات

از چند روز به اینسو پروسه فریبنده انتخابات یکبار دیگر داغ شده است و کاندیدان به کمپاین های انتخاباتی آغاز کرده اند، امارت اسلامی درین مورد موقف خود را قرار ذیل اعلام می نماید:
چونکه افغانستان به دست بیگانگان اشغال شده و نیروهای خارجی بر تمام امور کشور حاکم هستند، حتی اکمال، رهبری، نظارت و تصامیم نهایی پروسه انتخابات بدست خارجی ها است و از سوی سفارتخانه های موجود در کابل مراقبت و رهبری می شود، بناءً پروسه انتخابات تنها خاک پاشیدن بر چشم مردم و اغوای افکار عامه است، زیرا هر کس می داند در انتخابات که زیر چتر اشغال انجام می یابد بجای اراده مردم، اراده اکمال کننده گان نقش تعیین کننده دارد.
افغان ها به یاد دارند که در سال ۲۰۱۴ میلادی دو بار انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، صدها ملیون دالر صرف شد و پروسه انتخاباتی چند ماه جریان داشت، اما هرگاه وقت نهایی آن رسید وزیر امور خارجه امریکا جان کیری آمد، صندوق های رای را باطل اعلان کرد و دو نفر را به خواست خود برای پیشبرد امور دولتی نصب کرد.
هوشیاران می گویند که آزموده را آزمودن خطا است. هموطنان ما بار بار شکار سیاستمداران مکار نشوند و نه هم در چنان پروسه ای سهم بگیرند که رای شان دران هیج اعتبار و ارزشی نداشته باشد.
حقیقت اینست که اداره کابل بر بخش اندک خاک افغانستان سلطه دارد و انتخابات تنها در بعضی شهرها انجام می یابد و حتی بیشتر باشنده گان شهرها نیز درین پروسه جعلی سهم نمی گیرند، از سوی دیگر مذاکرات برای پایان اشغال و آماده گی ها برای تفاهم بین الافغانی جریان دارد. با توجه به این وضعیت و شرایط خاص، این انتخابات نام نهاد تنها توطئه ای برای برآورده شدن هوس های شمار محدودی از سیاستمداران فریبکار می باشد و نتیجه هم ضیاع وقت، پول و امکانات است و بس.
چونکه این انتخابات نام نهاد نیز مانند انتخابات های گذشته یک پروسه جعلی است، امارت اسلامی به جدیت برای جلوگیری ازان تلاش می کند، ما بر تمام هموطنان خود صدا می کنیم که از اشتراک درین پروسه خودداری نمایند و در کمپاین های تبلیغاتی کاندیدان سهم نگیرند، زیرا از اشتراک آن ها تنها اشغالگران و مزدوران شان برای افزایش اعتبار خود سود می برند، ما باور داریم که ملت ما با مقاطعه سراسری شان این پروسه اشغالگران را نیز خنثی می سازند.
چون به تازگی کمپاین ها برای انتخابات نمایشی آغاز شده و جلسات دائر می گردد، مجاهدین امارت اسلامی مانع این کار می شوند، برای اینکه خدانخواسته همطونان ملکی ما زیان نبینند باید به آن جلسات و تجمعات نروند که خطر حمله و زیان دیده می شود.
امارت اسلامی بر تمام آن جهت های خارجی نیز صدا می کند، عوض آن که حمایت خود را ازین پروسه جعلی اعلان می کنند و یا مصارف بی جای آن را به عهده می گیرند، باید انرژی و منابع شان را برای پایان دادن اشغال افغانستان و در راستای صلح واقعی بکار بیاندازند، تا واقعا به افغانستان خدمت شود و پروسه صلح درین مرحله حساس از سوی چند شخص سبوتاژ نگردد.
امارت اسلامی در سراسر کشور به مجاهدین هدایت می دهد که با همه توان شان در مقابل این پروسه جعلی و نمایشی دشمن ایستاده شوند و دشمن را نگذارند که درین پلان شوم شان کامیاب شود.

امارت اسلامی افغانستان
۵/۱۲/۱۴۴۰هـ ق
۱۵/۵/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۸/۶م

Related posts