سه شنبه ، 22 اکتبر ، 2019

جنایات جنگی (ماه جولایی ۲۰۱۹)

جنایات جنگی (ماه جولایی ۲۰۱۹)

سید سعید // ترجمه : ابو زبیر

به تاریخ اول ماه جولای ۲۰۱۹ میلادی ، چهار تن نفر ملکی در منطقه ده یک در مربوطات مرکز ولایت فراه در حمله درون اشغالگران به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۲ جولای، نیروهای مشترک در جریان چاپه در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر دو نفر ملکی را شهید کردند و مردم را با خسارات هنگفت مالی مواجه ساختند. همچنان اشغالگران بر قریه آب جوش ولسوالی چرخ نیز چاپه زدند، دروازه های خانه ها را توسط ماین ها انفجار دادند و سه نفر مردم ملکی را شهید و ۶ تن دیگر را با خود بردند.

به تاریخ ۳ جولای، اشغالگران و عساکر دولتی بر بازار گاری ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان چاپه زدند، خانه ها را تلاش کردند، مردم را لت و کوب و نود و سه (۹۳) دکان ها را آتش زدند.

به تاریخ ۵ جولای، بر اثر فیرهای ثقیله از سوی عساکر داخلی دو طفل در منطقه جگ اورگور ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا شهید و ۳ طفل دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۵ جولای، اشغالگران در منطقه کوک ولسوالی شیندند ولایت هرات دو نفر ملکی را در حملات جداگانه درون به شهادت رساندند.

به تاریخ ۵ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی بر روستای محمدی در منطقه گردن مسجد ولسوالی چک ولایت میدان وردک چاپه زدند، ۵ نفر ملکی را شهید و اهل روستا را با خسارات مالی دچار ساختند.

به تاریخ ۶ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقه غلیمولاغ ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس ۲ نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۶ جولای، دو داکتر مؤظف در کلینک کهنه ولسوالی شلگر (داکتر گل احمد و دکاتر موسی خان) در منطقه سپنده در مربوطات مرکز ولایت غزنی در حمله درون اشغالگران به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۷ جولای، در حمله درون اشغالگران در نزدیکی قریه پیرزاده در مربوطات مرکز ولایت غزنی یکتن ملا امام قریه (مولوی احمد) و یک موسفید شهید شدند. همچنان اشغالگران در یک حمله درون بر گریه گبرو یکنفر ملکی به نام عبدالهادی  و دو دختر او را به شهادت رساندند.

به تاریخ ۸ جولای، اشغالگران در منطقه کتب خیل (دند شهاب الدین) ولایت بغلان یک خانه را آماج حمله درون قرار دادند و ۷ تن اعضای یک خانواده را شهید کردند. مردم منطقه اجساد شهدا را به پلخمری آوردند و راه پلخمری – مزار را به گونه اعتراض به روی ترافیک مسدود کردند.

به تاریخ ۸ جولای، دو نفر ملکی در منطقه سنچال ولسوالی شیندند ولایت هرات در حمله درون اشغالگران به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۸ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی بر کلینک منطقه تنگی سیدان ولسوالی چک چاپه زدند و به شمول ود داکتر ۴ نفر را شهید، یک داکتر متخصص را بندی و وسایل و تجهیزات کلینک را آتش زدند.

به تاریخ ۱۰ جولای، در فیرهای هاوان قوای دولتی ۶ تن اعضای یک خانواده در قریه محب خیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شهید و زخمی شدند.

به تاریخ ۱۰ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی در نزدیکی مرکز ولسوالی بکوای ولایت فراه بر یگانه کلینک مردم ملکی چاپه زدند، وسایل طبی و موتر امبولانس را آتش زدند و از دکان های نزدیکی آن اجناس قیمتی را چور کردند.

به تاریخ ۱۰ جولای، اشغالگران بر یک موتر سراچه مردم ملکی در قریه باگوی ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله درون انجام دادند که در نتیجه ۳ نفر ملکی شهید شدند. همچنان در یک حمله دیگر اشغالگران یکتن نوجوان که چوپانی می کرد در قریه اسماعیل کابلی به شهادت رسید.

به تاریخ ۱۱ جولای، دو نفر محلی در منطقه قلعه راغ ولسوالی چوره ولایت ارزگان بر اثر فیرهای عساکر داخلی به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۱۲ جولای، اربکی های سنگوری در منطقه کشمیر آباد ولسوالی زرغون پشتون ولایت هرات ۶ نفر ملکی را توسط فیرهای سلاح های ثقیله زخمی کردند.

به تاریخ ۱۲ جولای، اشغالگران در منطقه بازار دیوار سرخ ولسوالی گلستان ولایت فراه یک موتر سراچه مسافربری را هدف حمله درون قرار دادند و در نتیجه ۴ نفر ملکی را به شهادت رساندند.

به تاریخ ۱۲ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقه سیاه جنگل ولسوالی بالابلوک ولایت فراه، اجناس قیمتی را از خانه های مردم دزدیدند، وسایط نقلیه را آتش زدند و ۶ تن زنان و اطفال را شهید و زخمی کردند.

به تاریخ ۱۳ جولای، عساکر داخلی دو نفر محلی را در منطقه تنگی خولی ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

به تاریخ ۱۳ جولای، نیروهای مشترک بر قریه های لاغری، کمال خیل، چوپان و بلندخیل ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک چاپه زدند، دروازه های خانه ها را توسط ماین ها شکستند و به شمول چهار تن برادران ۷ نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۱۴ جولای، اربکی ها دو نفر بی گناه ملکی را در منطقه دهن جراب ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان به شهادت رساندند.

به تاریخ ۱۴ جولای، نیروهای مشترک ۲۳ نفر ملکی را به شمول زنان و کودکان در منطقه خلچ ولسوالی گیزاب ولایت داکندی به شهادت رساندند.

به تاریخ ۱۵ جولای، عساکر داخلی یکتن متعلم مکتب متوسطه شهید اختر محمد (همت الله) را در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر شهید کردند و در عصر همان روز دو نفر دیگر ملکی نیز در فیرهای دهشکه عساکر مزدور شهید و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۱۵ جولای، دو نفر ملکی در فیرهای هاوان عساکر داخلی در منطقه مرکزی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شهید شدند.

به تاریخ ۱۵ جولای، طیارات امریکایی یک مسجدی را که مردم دران برای تفسیر قرآن نشسته بودند در منطقه کمال خیل در مربوطات مرکز ولایت لوگر بمباردمان کردند. در نتیجه، مسجد کاملا از بین رفت و ۲۴ تن مردم ملکی شهید و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۱۵ جولای، اربکی ها در مربوطات ولسوالی قرقین ولایت جوزجان عالم موسفید منطقه (مولوی الله داد سخاوی) را شهید کردند.

به تاریخ ۱۶ جولای، در بمباردمان نیروهای مشترک در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس ۵ نفر ملکی شهید و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۱۷ جولای، اربکی ها در منطقه روی ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان یک طالب العلم و یک دهقان را شهید کردند.

به تاریخ ۱۷ جولای، اشغالگران در منطقه میان دشت ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند بر یک محل تجمع مردم حمله درون انجام دادند که در نتیجه ۱۷ تن افراد ملکی که ده تن آن ها که از دیگر مناطق کشور برای غریب کاری به این منطقه آمده بودند شهید شدند.

به تاریخ ۱۸ جولای، عساکر اداره کابل در اثنای چاپه در قریه شتک ولسوالی موسهی ولایت کابل دو نفر ملکی را شهید و ۹ تن دیگر را با خود برده اند.

به تاریخ ۱۷ جولای، در حمله درون اشغالگران در منطقه گندم ریز ولسوالی کجکی ولایت هلمند هشت نفر ملکی که از ولایت میدان وردک برای غریب کاری آمده بودند شهید شدند.

به تاریخ ۱۸ جولای، عساکر رژیم در اثنای چاپه در مناطق کاکوخیل و کرسوی ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار سه نفر ملکی را شهید و سه تن دیگر را بندی کرده اند.

به تاریخ ۱۹ جولای، در بمباردمان اشغالگران در منطقه اکازی ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس دو زن و سه طفل شهید شدند. همچنان در بمباردمان یک خانه در منطقه خوجه ولسوالی مذکور نیز یک زن شهید و یک مرد زخمی شد.

به تاریخ ۲۰ جولای، عساکر داخلی در منطقه کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب یک سرای مردم ملکی را سوزاندند و یک نفر ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

به تاریخ ۲۰ جولای، عساکر دولتی در اثنای چاپه بر دو قریه در منطقه چمتلی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار دو نفر ملکی را که هر دو برادر بودند شهید کردند.

به تاریخ ۲۱ جولای، اشغالگران در منطقه دشت خاک ولسوالی برکی برک ولایت لوگر خیمه های کوچی ها را بمباردمان کردند و در نتیجه ۵ زن و ۴ طفل یک خانواده شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۲۱ جولای، دو زن بر اثر فیرهای هاوان عساکر داخلی در منطقه خان آباد ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ شهید شدند.

به تاریخ ۲۳ جولای، دو خانه مردم ملکی در منطقه جوی گنج ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس در بمباردمان اشغالگران متضرر شد و یک فرد ملکی (معلم عبدالوهاب) شهید و دو طفل زخمی شدند.

به تاریخ ۲۳ جولای، در حمله درون اشغالگران در منطقه آسیا خان ولسوالی چمتال ولایت بلخ یک زن و یک مرد شهید و خانه شان ویران شد.

به تاریخ ۲۵ جولای، نیروهای مشترک در قریه های کنده لغو، لغرجو، مروردار و لوگری های ولسوالی قره باغ ولایت غزنی در جریان چاپه ها دو مسجد و سه نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۲۶ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کاریزک ولسوالی پشتکوه ولایت فراه چند خانه، یک مسجد و یک مدرسه را ویران و سه نفر ملکی را شهید کردند.

به تاریخ ۲۷ جولای، اشغالگران در منطقه ریگی ولسوالی جوند ولایت بادغیس بر یک موتر مسافربری مردم ملکی حمله کردند و در نتیجه ۴ نفر ملکی به شهادت رسیدند.

به تاریخ ۲۸ جولای، نیروهای اداره کابل در منطق قمچاق و دشتک ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان بر خانه های مردم ملکی، مسجد و مدرسه چاپه زدند. مسجد، مدرسه و بعضی خانه ها را توسط ماین ها انفجار دادند، هفده تن افراد ملکی را شهید و شماری دیگری را زخمی کردند، همچنان در اثنای برگشت ۳۰ نفر از مردم منطقه را با خود بردند.

به تاریخ ۲۸ جولای، ۳ طفل بر اثر فیرهای هاوان عساکر داخلی در مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه شهید و دو طفل دیگر زخمی شدند.

به تاریخ ۲۹ جولای، عساکر داخلی در منطقه پیوی ولسوالی بالابلوک ولایت فراه سه نفر ملکی را بر اثر انداخت توپ دیسی شهید و زخمی کردند. همچنان در عین زمان اشغالگران بر یک موتر سراچه مردم ملکی حمله درون انجام دادند و ۳ نفر ملکی را به شهادت رساندند.

به تاریخ ۲۹ جولای، در حمله هوایی نیروهای مشترک در مناطق زرتالی و شینغولی ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان ۳ نفر ملکی شهید شدند.

به تاریخ ۳۰ جولای، اشغالگران و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ۶ نفر ملکی را شهید و دو تن دیگر را زخمی کردند و یک لیسه و سه خانه را نیز از بین بردند.

به تاریخ ۳۰ جولای، در اثر فیرهای هاوان عساکر دولتی در منطقه دون قلعه ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب ۶ تن زنان و اطفال شهید و زخمی شدند.

به تاریخ ۳۰ جولای، شش نفر ملکی در حمله درون اشغالگران در منطقه پوهنتون نهر سراج در مربوطات ولسوالی گرشک ولایت هلمند شهید شدند.

…………………………………….

مآخذ : بی بی سی، رادیو آزادی، افغان اسلامی آژانس، پژواک، وبسایت خبریال، لر و بر، نن تکی آسیا و بی نوا.

Related posts