شنبه ، 23 نوامبر ، 2019

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد وضعیت جاری در کشمیر

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد وضعیت جاری در کشمیر

راپورها به نشر می رسد که نیمه آزادی که برای باشنده گان کشمیر داده شده بود از سوی کشور هند پس گرفته شده و به آن منطقه عساکر اضافی اعزام شده، وضعیت اضطراری نافذ شده و مسلمان ها دران جا با مشکلات و تکالیف مواجه شده اند.
امارت اسلامی درین مورد تاسف عمیق خود را ابراز می نماید و از هند و پاکستان می خواهد که گام های نبردارند که راه تشنج و مشلکات را در منطقه باز کند و حقوق مردم کشمیر تلف گردد.
ما با داشتن تجربه های تلخ از جنگ و جدال ها، خواهان آرامی و حل مسائل با راه های معقول در منطقه هستیم.
بر کشورهای ذی دخل، کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد و دیگر جهت های با صلاحیت صدا می کنیم که برای جلوگیری از بی ثباتی در کشمیر نقش سازنده شان را ایفا نمایند و با استفاده از نفوذ خود هر دو طرف را به این تشویق نمایند که جلو انتشار فتنه ها را بگیرند و مشکل پیش آمده را با تحمل و حوصله مندی حل کنند.
نیز ربط دادن مسئله کشمیر به مسائل افغانستان از طرف بعضی جهت ها، هیچ کمکی با خوب شدن وضعیت نمی تواند. زیرا موضوع افغانستان هیچ ربطی با آن ندارد و نباید افغانستان صحنه جنگ برای دیگر کشورها باشد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۷/۱۲/۱۴۴۰ هـ ق
۱۷/۵/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۸/۸م

Related posts