شنبه ، 24 آگوست ، 2019

غزنی: ۳ تانگ دشمن در دهیک نابود و۲۵ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

غزنی: ۳ تانگ دشمن در دهیک نابود و۲۵ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر عساکر مزدور درمنطقه تاسن ولسوالی دهیک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر دیروز صورت گرف که دراثران حملات راکتی وماین های جاسازی شده مجاهدین، ۳ تانگ دشمن تخریب گردید و۱۲ عسکرمزدور در آن کشته وزخمی شدندو

همچنان حوالی دیشب درمنطقه آنتن ولسوالی بر یک مرکز پولیس نیز حملات صورت گرفت  که دراثران ۶ عسکر مزدور کشته و۷ تن دیگر مرگبار زخمی شدند.

ودر اثر آتش متقابل دشمن نیز یک تن ازمجاهدین جام عالی شهادت را نوشیده  ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts