شنبه ، 24 آگوست ، 2019

خوست: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن در نادرشاه کوت کشته شد

خوست: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن در نادرشاه کوت کشته شد

براساس خبر، یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن (نبی فرزند سلمیر)  درمنطقه شمبوات ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران کارمند متذکره جابجا کشته شد.

Related posts