شنبه ، 24 آگوست ، 2019

بلخ: یک تانگ در دولت اباد نابود وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بلخ: یک تانگ در دولت اباد نابود وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

براساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات سریع الفتح، بر قطار قوای دشمن درمنطقه قلعه بربر ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ حمله کردند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر  دیروز صورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

Related posts